Doziranje

Preporučena šema doziranja leka Tabex®

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX

Mere predostrožnosti:

Pre primene Tabex-a® treba postepeno smanjivati količinu popušenih cigareta, a potpuno prekinuti sa pušenjem najkasnije petog dana od početka terapije lekom. Ukoliko se nastavi sa pušenjem i istovremeno uzima lek, mogu se javiti neprijatni znaci trovanja nikotinom (lupanje srca, povećanje krvnog pritiska, razdražljivost, nesanica)

Terapija Tabex-om traje 25 dana.