Fagerstorm test

Ovo su pitanja i skala za test nikotinske zavisnosti. Test se koristi za vrednovanje stepena nikotinske zavisnosti pomoću graduirane skale. Rezultati koji su viši od 6 se generalno smatraju kao indikacija visokog stepena zavisnosti, sa procenom velikog prisustva apstinencijalnih simptoma, teškoća u prestanku pušenja i verovatne dopune programa u odvikavanju sa lekovima koji su potrebni.