Kako se stvara zavisnost?

Molekul nikotina ima sličnu strukturu kao najvažnija supstanca našeg života acetilholin, bez koje mozak ne može da funkcioniše. Kada pušač zapali cigaretu, treba oko 3-4 sekunde da nikotin stigne do mozga. Mozak ga ne razlikuje od acetilholina i prihvata ga neselektivno. U tom trenutku nikotin istiskuje acetilholin, vezuje se za receptore i mozak u toj fazi ne može da primi nijednu drugu informaciju. Dolazi do oslobađanja drugih supstanci koje uzrokuju prijatne senzacije, a od kojih je najvažniji dopamin. Čim se molekuli razgrade, pušač ima želju da zapali novu cigaretu i ponovi ciklus. Tako ulazi u začarani krug iz koga je teško izaći.

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX

Ljudi na fotografijama predstavljaju imaginarne likove