Kliničke studije

Uz bihevioralnu podršku, citizin se pokazao superiorniji, u procesu odvikavanja od pušenja, u odnosu na nikotinsku supstitucionu terapiju, ali je i povezan sa većom učestalošću samostalne prijave neželenih dejstava.

Cytisine versus Nicotine for Smoking Cessation, Natalie Walker, Ph.D., Colin Howe, Ph.D., Marewa Glover, Ph.D., Hayden McRobbie, M.B., Ch.B., Ph.D.,Joanne Barnes, Ph.D., Vili Nosa, Ph.D., Varsha Parag, M.Sc., Bruce Bassett, B.A., and Christopher Bullen, M.B., Ch.B., Ph.D.
The new england journal of medicine

Studija objavljena u The new england journal of medicine 2011. god. pokazala je da je citizin efikasniji od placeba. Kako je cena terapije citizinom niža u poređenju sa drugim proizvodima koji se koriste za odvikavanje od pušenja, citizin može da bude opšte prihvaćen tretman odvikavanja od pušenja.

Placebo-Controlled Trial of Cytisine for Smoking Cessation, Robert West, Ph.D., Witold Zatonski, M.D., Magdalena Cedzynska, M.A., Dorota Lewandowska, Ph.D., M.D., Joanna Pazik, Ph.D., M.D., Paul Aveyard, Ph.D., M.D., and John Stapleton, M.Sc., The new england journal of medicine, september 29, 2011