O leku

1. ŠTA JE LEK TABEX I ČEMU JE NAMENJEN

Tabex sadrži aktivnu supstancu citizin koja deluje na telo pušača slično kao nikotin. Mehanizam delovanja citizina je složen i sličan mehanizmu delovanja nikotina, i zbog toga citizin dovodi do postepenog prestanka pušenja, a u isto vreme vrši prevenciju od pojave apstinencijalne krize.
Tabex je namenjen pušačima-zavisnicima (hronični pušači) koji žele da ostave duvan.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TABEX

Lek Tabex ne smete koristiti:

– Ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu citizin ili na bilo koji drugi sastojak leka Tabex (pogledajte deo 6);
– Ukoliko ste nedavno imali infarkt miokarda ili moždani udar, nestabilnu anginu pektoris, poremećaj srčanog ritma (srčanu aritmiju), aterosklerozu, veoma visok krvni pritisak;
– Ako ste trudni ili dojite;
– Ukoliko imate poremećaj rada štitaste žlezde (hipertireoidizam);
– Ukoliko imate čir na želucu;
– Ukoliko imate šećernu bolest;
– Ukoliko imate oboljenje jetre ili bubrega;
– Ukoliko imate hromafini tumor nadbubrežne žlezde;
– Ukoliko imate bolest koja se zove gastroezofagusni refluks (stomačni sadržaj Vam se vraća u niže delove jednjaka i pri tome se javlja osećaj pečenja);
– Ako imate neko psihijatrijsko oboljenje (određeni oblik šizofrenije).

Kada uzimate lek Tabex, posebno vodite računa:

S obzirom da nema dovoljno kliničkih podataka o bezbednoj upotrebi leka Tabex, oprez se zahteva kod pacijenata sa:
– Ishemijskom bolešću srca (nedovoljno snabdevanje krvlju srčanog mišića);
– Srčanom slabošću (slabost srčanog mišića);
– Hipertenzijom (visok krvni pritisak);
– Cerebrovaskularnim bolestima;
– Začepljenjem krvnih sudova.

Nema dovoljno kliničkog iskustva u primeni leka Tabex kod osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina. Upotreba leka Tabex se ne preporučuje kod ovih pacijenata bez prethodne konsultacije sa lekarom i procene odnosa rizik/korist.

Primena drugih lekova

Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.
Kažite svom lekaru ako uzimate lekove kao što su fizostigmin, galantamin, lekove koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola (statini), lekove za sniženje krvnog pritiska, za lečenje tuberkuloze, s obzirom da je moguće potenciranje njihovih neželjenih dejstava prilikom istovremene upotrebe sa lekom Tabex.

Uzimanje leka Tabex sa hranom ili pićima

Hrana i piće ne utiču na dejstvo leka Tabex.

Primena leka Tabex u periodu trudnoće i dojenja

Ukoliko ste trudni ili dojite, ne smete da koristite lek Tabex.
Uticaj leka Tabex na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Lek Tabex nema uticaja na sposobnost upravljanja motornim vozilima ili rukovanje mašinama. Ukoliko osetite pospanost ili vrtoglavicu ne treba da upravljate motornim vozilom ili rukujete mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima leka Tabex

Ovaj lek sadrži laktozu, monohidrat. Ako Vam je lekar rekao da ste netolerantni na neke od šećera, kontaktirajte ga pre nego što započnete sa terapijom lekom Tabex.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TABEX

Lek Tabex uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.
Tablete je potrebno progutati cele sa dovoljnom količinom tečnosti.

Terapiju treba primenjivati prema sledećem rasporedu:

– 1 – 3 dan: uzimati jednu tabletu svaka 2 sata (6 tableta dnevno). Očekivano je postepeno smanjenje broja popušenih cigareta tokom prva tri dana. Ukoliko je rezultat nezadovoljavajući, tretman je potrebno prekinuti i ponovo ga započeti za 2-3 meseca.

U slučaju zadovoljavajućeg efekta (značajno smanjen broj popušenih cigareta), nakon trećeg dana terapiju treba nastaviti prema sledećem rasporedu:

– 4 – 12 dan: 1 tableta svaka 2,5 sata (5 tableta dnevno);
– 13 – 16 dan: 1 tableta svaka 3 sata (4 tablete dnevno);
– 17 – 20 dan: 1 tableta svakih 5 sati (3 tablete dnevno);
– 21 – 25 dan: 1-2 tablete dnevno.

Potpuni prestanak pušenja bi trebalo očekivati petog dana od započinjanja tretmana. Nakon završetka terapije, pacijent bi trebalo da ispolji volju i ne dozvoli sebi ni jednu cigaretu.

Ako ste uzeli više leka Tabex nego što je trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Tabex nego što bi trebalo, mogu Vam se pojaviti mučnina, ubrzan rad srca, poteškoće pri disanju, opšta slabost, konvulzije. Povraćanje i proširene zenice su takođe mogući. U slučaju da osetite nešto od navedenog, prestanite sa uzimanjem leka Tabex i pozovite lekara ili ukoliko je potrebno potražite pomoć u najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Uvek ponesite sa sobom pakovanje leka sa uputstvom.

Ako ste zaboravili da uzmete lek Tabex

Ako ste propustili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite. Ipak, ukoliko Vam je uskoro vreme za sledeću dozu, preskočite uzimanje propuštene doze.
Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadomestili to što ste preskočili da uzmete lek!
Nastavite sa uzimanjem leka onako kako je opisano u ovom uputstvu.
Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi drugi lekovi i lek Tabex može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
Moguće neželjene reakcije, koje se najčešće javljaju na početku treapije lekom Tabex su:

• Suva usta, promene u ukusu i apetitu, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, zatvor, dijareja (proliv);
• Glavobolja, vrtoglavica;
• Ubrzan rad srca, bol u predelu grudi, brz ili neujednačen srčani ritam, blago povišen krvni pritisak;
• Pospanost, nesanica, povećana razdražljivost;
• Poteškoće pri disanju;
• Bol u mišićima;
• Gubitak težine, pojačano znojenje.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

5. KAKO ČUVATI LEK TABEX

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.
Rok upotrebe: 2 godine.
Ne koristiti lek Tabex nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.
Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje

Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Lekove ne bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Tabex

– Aktivna supstanca je citizin. Jedna film tableta sadrži 1,5 mg citizina.
– Ostali sastojci su:
• Tabletno jezgro: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; talk; magnezijum-stearat.
• Film obloga Opadry II Brown 85F 26948: polivinilalkohol, delimično hidrolizovani; titan-dioksid (E171); makrogol 3350; talk; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crni (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).

Kako izgleda lek Tabex i sadržaj pakovanja

Ružičastosmeđe okrugle, bikonveksne film tablete, prečnika 6 mm.
U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 5 blistera sa po 20 film tableta i Uputstvo za lek.