Posledice pušenja po zdravlje

Dokazano je da je duvan danas najopasniji pojedinačni faktor rizika za nastanak mnogih hroničnih oboljenja, raka i prevremene smrtnosti. Onog trenutka kada pušač udahne dim iz cigarete ili nepušač iz vazduha u prostoriji u kojoj se puši, hemikalije iz duvanskg dima prolaze kroz disajne puteve, prelaze u krv i putem krvi dolaze do svake ćelije tela. One nisu neaktivne, naprotiv, vrlo su aktivne, toksične, iritativne ili kancerogene i remete rad čitavog organizma.
Upravo iz tog razloga sada u XXI veku beležimo rast broja obolelih i smrtnih slučajeva uzrokovanih pušenjem.

Zavisnost od nikotina ostvaruje se i na psihološkom i na fizičkom (fiziološkom) nivou.
Nisu samo pušači u riziku od štetnih efekata duvanskog dima već i 1,8 milijardi nepušača koji žive ili rade u njihovoj blizini.
Amonijak, koji se poslednjih godina dodaje u velikim količinama duvanu odgovoran je za razvoj nikotinske zavisnost takvog intenziteta, da se može poreditii sa zavisnošću od heroina. Naime, nakon ubacivanja amonijaka, potrebno je svega 3 – 4 sekunde da nikotin dođe do mozga. To je osnovni razlog što je danas daleko teže ostaviti pušenje nego nekada. Stvara se jača zavisnost i jače je izražena apstinencijalna kriza po prestanku pušenja.

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX

Ljudi na fotografijama predstavljaju imaginarne likove