Sastav duvanskog dima

Svaki put kada udahnete dim cigarete u vaša pluća dospeva 7.537 različitih štetnih materija iz duvana, papira i aditiva koji se dodaju duvanu radi poboljšanja arome, boje, stabilnosti ili nastaju njegovim sagorevanjem. Za više od 70 njih dokazan je kancerogeni efekat.

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX
IVANČIĆ I SINOVI – TABEX