Saveti za sprečavanje stresa u vreme odvikavanja od pušenja

• Planirajte aktivnosti koje Vam predstavljaju zadovoljstvo (čitanje, slušanje muzike, šetnja, odlazak u bioskop, pozorište, na koncert, u muzej, zološki vrt, crkvu…).

• Prepoznajte šta Vam izaziva stres u svakodnevnom životu.

• Podelite sa Vama dragim ljudima sve ono što Vas čini neraspoloženim.

• Naučite da živite sa činjenicom da neke poslove niste priveli kraju.

• Između poslova, ostavite slobodno vreme za predah i smanjite aktivnosti koje se preklapaju u isto vreme.

• Pokušajte da u Vašem rasporedu vremena ostavite vreme za neki neočekivani događaj.

• Ostavite dovoljno vremena da dođete na vreme tamo gde ste krenuli.

• Odaberite aktivnosti koje su Vama značajne i naučite da prihvatate zadatke sa zadovoljstvom.

• Uvežbajte da kažete “NE” za nove prilike i odgovornosti koje će da Vas opterete.

• Praktikujte da postignete ravnotežu između aktivnosti, odgovornosti i zadovoljstva.

• Odredite Vaše prioritete u životu i pridržavajte ih se.

• Planirajte vreme relaksacije-odmora svakog dana i pridržavajte se toga.

• Potrudite se da novi zadaci umesto preopterećenja za Vas budu izazov.

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX

Ljudi na fotografijama predstavljaju imaginarne likove