Šta uraditi?

Donesite odluku da ostavite pušenje – sami odredite datum kada ćete prestati!
Nemojte se porediti sa drugim pušačima već potpišite Ugovor sami sa sobom!
Držite se svog cilja – ostavite pušenje!
Sprovodite program i šemu lečenja uredno i do kraja!
Budite svesni svog ponašanja u svakom trenutku!
Pratite proces odvikavanja i ubrzo ćete zapaziti poboljšanja!
UGOVOR O ODVIKAVANJU OD PUŠENJA

Dana _______________ u _______ časova odlučio/la sam da prestanem
sa pušenjem. Obavezujem se da ću izbaciti iz kuće sve cigarete i upaljače,
potražiti stručnu pomoć i podršku porodice i prijatelja.
U _____________________ Potpis ________________________

IVANČIĆ I SINOVI – TABEX