Video

 Dr Ika Pešić o programima odvikavanja od pušenja

Doktorka Ika Pešić, šef Kabineta za prevenciju i odvikavanje od pušenja Klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije, govori o povećanom interesovanju javnosti za ostavljanje pušenja i procesu odvikavanja u Kliničkom centru.

 

 

 

Pušenje i zdravlje žena

Aleksandra Đokić, ginekolog govori o lošem uticaju pušenja na reproduktivne funkcije žena i novim načinima odvikavanja.