Zašto i kako pušite – Ross test

Kako često imate sledeći osećaj dok pušite?
Zaokružite jedan broj za svaku tvrdnju. Važno je da odgovorite na sva pitanja.